Veronika Kotradyová

Veronika Kotradyová je pedagóg, výskumník a projektový manažér na Fakulte architektúry STU Bratislava, Ústav Interiéru a výstavníctva. Je absolventkou odboru Dizajn nábytku na DF vo Zvolene. Svoj výskum začínala v oblasti ekologického navrhovania a s výskumnou špecializáciou na dizajn s ohľadom na človeka sa začala zaoberať ako Fulbright scholar na UC Berkeley v USA v […]


Veronika Kotradyová je pedagóg, výskumník a projektový manažér na Fakulte architektúry STU Bratislava, Ústav Interiéru a výstavníctva. Je absolventkou odboru Dizajn nábytku na DF vo Zvolene. Svoj výskum začínala v oblasti ekologického navrhovania a s výskumnou špecializáciou na dizajn s ohľadom na človeka sa začala zaoberať ako Fulbright scholar na UC Berkeley v USA v roku 2006. Absolvovala ešte viacero výskumno-prednáškových pobytov v Nemecku, Rakúsku, v Škandinávii a na Novom Zélande. Je výkonnou riaditeľkou výskumno-vývojového centra BCD-lab na Fakulte architektúry od jeho založenia v roku 2012. Od roku 2011 sa intenzívne zaoberá témou interakcie človeka a dreva a v súčasnosti vedie projekt IDENTITA SK . Vydala niekoľko odborných kníh.

Aký význam pre Vás majú „Stavby“ a ako vnímate význam či už tohto slova, alebo jeho obsahu?

Stavby pre mňa v prvom rade znamenajú možnosť prežitia pre človeka, pričom bývanie je stále najosobnejšou záležitosťou a predĺžením nášho “Ja”, adaptujeme si ho podľa svojho aktuálneho stavu a životnej situácie a zrkladlíme sa v ňom, nielen že v ňom regenerujeme a vykonávame naše základné potreby, ale spracovávame aj to, čo sa deje v našom vnútri.

Téma prezentácie: Interiér s ohľadom na človeka 

Ako prostredie, v ktorom žijeme ovplyvňuje naše správanie, náladu, efektivitu, medziľudské vzťahy, životné perspektívy a zdravie,
zosumarizované do 11 vlastností podporného prostredia pre človeka, ktoré sa týkajú životného štýlu a nastavenia, usporiadania priestoru, voľby prvkov, ich materiálov a povrchov. Zvlášnu pozornosť bude mať v prednáške téma interakcie človeka a dreva.

Prečítajte si ďalšie články z kategórie: