Ako vzniká permakultúrny festival

Organizácia a management

Keďže naši členovia sú priestorovo i zameraním pomerne diverzifikovaní, je organizovanie tohto na prvý pohľad chaotického celku jednou z najväčších výziev. Výzvou je aj to, že celému organizačnému teamu sa podarí reálne stretnúť maximálne 2-3x v priebehu dvoch mesiacov pred festivalom, keďže sme roztrúsení po celom Slovensku a ponorení do svojich aktivít. Aby sme túto situáciu zvládli, sú pre nás dôležité:

  • Vízia. Ako každý leader vie, spoločná vízia je základný kameň úspešného projektu a spokojných členov teamu. Tú máme stále rovnakú – poskytnúť permakultúrnikom zo Slovenska a okolia príležitosť na stretávanie a výmenu skúseností.
  • Leader. Silná myšlienka potrebuje nositeľa, ktorý dohliadne na to, že projekt napĺňa počiatočnú víziu. Každý projekt zároveň potrebuje človeka, ktorý má prehľad o úlohách všetkých členov teamu, o prioritách, o termínoch. U nás je týmto človekom Patricia Černáková, keďže je spoluautorkou festivalu.
  • Komunikácia. Keďže sa nedokážeme pravidelne fyzicky stretnúť, používame online komunikačné nástroje na všetky bežné porady. Konferenčné hovory na Skype tvoria základ riešenia problémov, zatiaľ čo definovanie, rozdeľovanie a reportovanie úloh prebieha na Trello.

IMG_9742

Na tých málo fyzických stretnutiach vytvárame najdôležitejšie veci – tému a zameranie festivalu, koncept festivalu (forma a časovanie prednášok, doprovodný program, vystavovatelia) a samotné usporiadanie programu.

Priestory

Až do minulého ročníka sme putovali z priestoru do priestoru. Všetky mali svoje čaro, ale Vodárenske múzeum nasadilo latku vysoko. Takže priestory boli tento rok pre nás od začiatku vyriešené. BVS ale posunulo latku ešte vyššie, keďže nám ponúkli barter – prenájom celého objektu na dva dni (v hodnote 600 EUR) za opravu vstupnej budovy skleníka v záhrade za múzeom. Takúto ponuku nie je možné s permakultúrnym mozgom odmietnuť, takže okrem organizácie pracujeme vo voľnom čase aj na oprave omietok tejto vstupnej budovy a tým minimalizujeme riziko vrozpočte akcie.

peto-ada Budeme radi, ak nám prídete pomôcť. Pri stretnutí môžete pomôcť festivalu aj svojimi podnetmi a nápadmi.

Financovanie

Festival Permakultúra v meste je financovaná z niekoľkých hlavných zdrojov:

  • Online verejná zbierka. Od minulého ročníka prebieha mesiac pred festivalom verejná zbierka na našom webe vďaka portálu Ľudia Ľuďom. Z týchto financií sme zakúpili základné suroviny na prípravu jedál a občerstvenia.
  • Predaj kníh. Predaj kníh prebieha celoročne v našom e-shope, priamo na festivale, na Dobrom trhu na Jakubáku a tento rok napríklad i na Drienku.
  • Predaj občerstvenia. Niektorí z vás boli prekvapení cenou horalky na festivale, no výťažok z každého predaného jedla ide na náklady spojené s festivalom.
  • Drobní sponzori. Každý rok nám niektorí z nich prispejú sumou niekoľko desiatok až stoviek EUR. Na sponzorov však máme prísne kritériá, teda požadujeme, aby daná firma vykazovala známky dodržiavania permakultúrnej etiky a rozhodne ju nijak neporušovala. Medzi našich doterajších prispievateľov patrili napríklad spoločnosti DM, Curaprox alebo organizácia Živica.
  • Dobrovoľné vstupné. To najdôležitejšie na koniec. Prečo je vstupné dobrovoľné? Víziou festivalu je spájať ľudí venujúcich sa permakultúre a mnoho z týchto ľudí má minimálny finančný príjem. Mnoho ľudí venujúcich permakultúre má naopak nadpriemerný príjem. Cieľom dobrovoľného vstupného je teda využiť permakultúrny princíp zdieľania na to, aby tí z nás, ktorí disponujú väčšími finančnými prostriedkami umožnili účasť na spoločnom stretnutí aj ľuďom, ktorí túto možnosť nemajú, alebo prichádzajú z ďaleka.
  • Solidárne vstupné. Do roku 2016 bolo vstupné dobrovoľné, čo sme ale z technických príčin boli nútení zmeniť. Stále sme ale zachovali solidárny princíp platenia vstupného, ktoré je prispôsobené vaším finančným možnostiam. Preto sme vďační tým, ktorým sa finančne darí za väčšie dary, ktoré nám umožňujú ponechať nižšie vstupné pre tých, ktorí sú momentálne vo finančnej núdzi.

Odmenou organizačného teamu je už tradične spoločné jedlo a káva po festivale, minulý rok to boli i tričká s logom festivalu. Je to zanedbateľná suma za zhruba dva mesiace práce, ale je to naša forma zdieľania, keďže náš spôsob života nám umožňuje venovať časť svojho času tejto udalosti. A už samotná možnosť stretnúť vás všetkých je formou odmeny. Či je tento pomer práce voči odmene udržateľný, to ukážu ďalšie ročníky. Aj preto sa snažíme rozširovať zmysluplné kanály pre získavanie financíí.

Účinkujúci

Účinkujúcich vyberáme podľa stanovej témy tak, aby ich postupnosť vytvárala zmysluplný celok. Tento rok sme sa rozhodli pozvať viacero ľudí, ktorí sa nepovažujú za permakultúrnikov, ale ich odborné vedomosti sú dôležité pre našu permakultúrnu prax.

Väčšina účinkujúcich v histórii festivalu sa zúčastnila za cestovné náklady, prípadne za minimálnu odmenu. Aj napriek tomu bol v podstate celý príjem z festivalu rozdelený medzi účinkujúcich. Týmto by sme chceli poďakovať aj im za podporu festivalu ochotu zdieľať svoje vedomosti a skúsenosti.

Zhrnutie

Celý festival sa snažíme robiť čo najviac profesionálne, no stále ide výlučne o dobrovoľnícku prácu. Festival je financovaný z vlastných zdrojov a zo zdrojov získaných od návštevníkov, takže finančnou, pracovnou i informačnou podporou festivalu umožníte skvalitniť obsah, prispieť na mzdy účinkujúcich a umožníte účasť na stretnutí ľuďom s nižším príjmom alebo tým, ktorí prichádzajú z opačných koncov Slovenska a z Česka. Zdieľanie je ústredným motívom celého festivalu na úrovni časovej, finančnej, materiálnej i informačnej a dúfame, že vďaka vám to tak bude môcť fungovať i naďalej ako praktická realizácia permakultúrnych win-win riešení, takže dokážeme z tohto prístupu všetci získať to, čo očakávame.