Roh Hojnosti

Čo je roh hojnosti?

Roh hojnosti je ocenenie, ktoré sa každoročne udeľuje počas festivalu permakultúry na Slovensku – Permakultúra v meste. Ide o ocenenie za výrazný prínos k rozvoju permakultúry na Slovensku. Udeľuje sa jedincom, ktorí dlhodobo, vytrvalo a s neutíchajúcim nasadením šíria myšlienky permakultúry. Často sú to priekopníci vo svojom odbore, no ich pohľad na riešenia problémov sú celistvé a zohľadňujú ekologický, ekonomický aj etický dopad ich riešení na spoločnosť a Zem.

Prvý krát cenu Roh hojnosti navrhol Michal Demeš z Mašekovho mlyna, nechal ho zhotoviť pánovi Dušanovi Bafrncovi a venoval spolu s Petrom Mravíkom Anne Končkovej, manželke Karola Končka, ktorá mu bola celý život oporou, ako základ tradície. Sme radi, že sa táto tradícia ujala.

Prečo cena Karola Končka

KAROL KONCKO

Karol Končko je považovaný za pioniera – priekopníka permakultúry na Slovensku i v Čechách. Tak ako pionierske rastliny musia prekonať nástrahy prírody, aby vytvorili živú pôdu pre tých čo prídu, tak i Karol Končko celý svoj produktívny život pracoval na uvedení permakultúry do života.
Narodil sa 2.2.1947 v Harmanci. Mladosť strávil v Revúcej. V 60-tych rokoch strávil časť života vo Veľlke Británii, kde ho ovplyvnili myšlienky hippies a zdravého životného šýlu. Už počas komunizmu hľadal riešenia na otázky regionálneho rozvoja slovenskej krajiny trvalo udržateľným spôsobom. Od roku 1993 spolupracoval s anglickými a dánskymi lektormi na tvorb a lektorovaní kurzov permakultúry, ktoré priniesli prvých permakultúrnych dizajnérov. Venoval sa práci s médiami, publikačnej činnosti, vzdelávaniu, prekladaniu kníh a článkov, dizajnovaniu permakultúrnych projektov, poradenstvu pri tvorbe projektov, komunít. Dlhé roky bol predsedom organizácie Permakultura (CS), ktorej rozvoju sa venoval naplno a denne až do svojho odchodu z tohto sveta 2.12.2000 v Revúcej.

Viac o Karolovi Končkovi si môžete prečítať na:

Ako sa môžem zapojiť

Roh hojnosti je obrazom naplnenia permakultúrnej etiky vo forme zdieľania prebytkov. Napĺňa sa preto počas samotného festivalu darmi od ľudí, ktorí na festival prinesú produkty, o ktoré sa chcú podeliť.

Ak aj vy chcete prispieť do rohu hojnosti svojím darčekom, prineste na festival malú pozornosť, nech je darček pre oceneného skutočne pestrý. Môže to byť čerstvé či sušené ovocie, zelenina, oriešky a produkty z nich, váš drobný výrobok alebo iná vec, ktorá môže potešiť.

Roh hojnosti je umelecky spracovaný košíkarom Dušanom Bafrncom, vŕba je vypestovaná na permakultúrnej rodinnej farme Mašekov mlyn.

Ocenení

Anna Končková, DPD. (2012)

68122_501418606564369_1884077997_n-751x500

manželka Karola Končka, in memoriam Karol Končko DPD.
Získala ocenenie za celoživotnú podporu a pomoc pri šírení permakultúry. Spolu so svojim manželom, Karolom Končkom, ktorého v práci podporovala celých 25 rokov, sa stali prvými verejnými propagátormi a lektormi permakultúry na území SR aj ČR.

Ing. Marcel Suško, DPD. (2013)

susko

Doterajší život zasvätil vizionárskym projektom rozvoja svojho regiónu v okolí Višňova a Bačkova, neskôr pomoci na Haiti po zemtrasení, kde vyvíja činnosti pre Green School of Haiti. Lektoruje kurzy permakultúrneho dizajnu, vedie workshopy, pomáha zakladať školské aj iné verejné záhrady na princípoch permakultúry.

Ing. Ján Šlinský (2014)

10498361_865986303440929_4296624040689286128_o

Janka poznáte ako pestovateľa, ktorý pestoval bio sposôbom ešte pred vyhlásenim tejto dnes už skomercionalizovanej značky. On je však viac ako vynálezca, renesančný tvorca. On každý svoj nápad prevedie tŕnistou cestou vývoja k realite.

Ing. Marianna Holušová Ružičková, DPD. a Čestmír Holuša, DPD. (2015)

cestomarianna

Spolu sa aktívne venujú lektorovaniu kurzov permakultúry a podieľajú sa na tvorbe prírodných a permakultúrnych záhrad v Čechách aj na Slovenku prostredníctvom firmy www.prirodnizahrady.cz. Pohybovali sa okolo asociácie Permakultura (CS) od jej počiatku a i vďaka nim funguje doteraz.

Silvia Szabóová, RNDr. a Ing. Štefan Szabó, PhD (2016)

SOSNA o.z. vznikla v roku 1992 patrí odvtedy medzi najstabilnejšie environmentálne organizácie na Slovensku a je nositeľom viacerých národných a medzinárodných ocenení, napr. 1. cena The Sasakawa Peace Foundation, Cena Nadácie pre Deti Slovenska, Rakúskej Nadácie pre energiu a životné prostredie, alebo cena NESsT za najlepší sociálny podnik.

Ing. Helena Vlašínová Ph.D. (2017)

Permakultúrna teoretička i praktička. Má za sebou viacero odborných publikácií a dostala permakultúru na vysokú školu. Je autorkou jednej z najobľúbenejších kníh o ekologickom záhradníčení v súlade s permakultúrnymi princípmi Zdravá zahrada.

Alter-nativa OZ – Marcel Antal, Radovan Trišč, Tibor Gajan (2019)

Občianske zdručenie Alter Nativa a ľudia, ktorí ho reprezentujú dnes už desaťročia šíria myšlienky permakultúry vo všetkých smeroch – robia riešenia na svetovej úrovni v lokálnej komunite, a odtiaľ ich v rámci vzdelávacích aktivít šíria opäť do sveta.

Ing. Patricia Pavlovská DPD (2020)

Lektorka permakultúry, učiteľka hlavou i srdcom, dcéra Karola Končka. Žije permakultúrnym vzdelávaním v Škole permakultúry. Roky ťahala permakultúrne hnutie na Slovensku a bola jeho súčasťou od prvých klíčiacich semienok v československom priestore.