Permakultúra v meste 2012

Hneď druhý ročník 2012 sa festival Permakultúra v meste konal 15. a 16. decembra v novootvorenom konferenčnom priestore Connect v Cvernovke. Na festivale sa aj vďaka spolupráci s Urban Marketom zúčastnilo vyše 300 nadšených návštevníkov, desiatky prednášajúcich a celý organizačný team.

Na festivale sa predstavilo prvý krát naozaj široké spektrum vystupujúcich – od rôznuch malých O.Z., cez bedničkárske projekty, alternatívne meny, komunitné navrhovanie až po filozofické náhľady na spoločnosť. Program festivalu bol rozdelený do sekcií, kde každá pozostávala z nosného prednášajúceho a niekoľkých kratších prezentácií vo formáte IGNITE (300 sekúnd – 20 obrázkov): poľnohospodárstvo, domácnosť, komunitý, ekocentrá, verejné priestory a nezaraditeľní “podivíni”.

Prvýkrát sa odskúšal aj model dobrovoľného vstupného, ktorý doteraz pretrváva a je úspešný, aj vďaka podpore firiem, ktoré sa snažia o etický prístup k spoločnosti. Tieto firmy svojimi darmi alebo zľavami za prenájom materiálov a priestoru umožňujú udržateľný a pritom sociálne orientovaný spôsob prefinancovania festivalu a jeho nákladov. Podobne aj samotní prednášajúci vystúpili bez nároku na honoráre, aby tak podporili snaženie maličkého, vtedy len 6-členného tímu organizátorov festivalu, ktorí i napriek časovej tiesni stihli pre festival pripraviť aj krátky film o permakultúre.

Počas tohto ročníka sa festival dostal do povedomia tak výrazne, že sa vytvoril základný organizačný tím, ktorý sa postupne buduje s tým, aby bola zachovaná pôvodná myšlienka: umožniť stretávanie sa ľudí, ktoré ich motivuje k ďalšej spolupráci, novým priateľstvám a chuti zapojiť sa aj na úrovni organizácie Permakultúra SK do diania v slovenskej permakultúre.

Na festivale bol premietaný krátky film o tom, čo je permakultúra. Tento film sme natočili pre účastníkov festivalu, ktorí sa s myšlienkami permakultúry do teraz nestretli.

Ďalšie fotky z ročníka 2012 nájde na našej facebookovej stránke.