Permakultúra v meste 2011

Festival Permakultúra v meste začal v roku 2011 pod názvom Mexexe ako priateľké stretnutie permakultúrnych nadšencov z rôznych kútov Slovenska v Bratislave. Toto posedenie sa konalo na popud našich členov a nosičov myšlienky festivalu – Patrice Černákovej a Martina Pavlovského. Pôvodný zámer bol podnietiť bývalých členov, účastníkov permakultúrnych kurzov a vtedajších nadšencov permakultúry k spoločnému zamysleniu sa nad tým, kam smeruje vtedy ešte Permakultura (CS) ako organizácia, či je vôbec dôvod a chuť ju aj naďalej držať nad vodou.

Už predpripravený dotazník ukázal, že záujem trvá, potrebovali sme len nájsť spôsob, ako ľudí prebudiť k aktivite. Spoločné strenutia po rokoch, pútavé prednášky a veselá rodinná atmosféra odštartovala myšlienku každoročného festivalu, kde sa ľudia môžu reálne stretnúť, spoznať medzi sebou ale aj a oboznámiť sa s rôznymi témami permakultúry tak, aby to bolo inšpiratívne pre nováčikov a pútavé pre dlhoročných pionierov.

V roku 2011 bolo na 1. ročníku festivalu približne 60 návštevníkov.