Peter Coch “Shaman”

Profesionálne sa venuje prírodnému staviteľstvu, pracuje s hlinou, vápnom, drevom a prírodnými izoláciami. Je členom Organicy, kde sa podieľa na tvorbe imidžu združenia navonok a fotí procesy i výsledky remeselných prác. Obdivuje umenie starých majstrov v ľudovej architektúre, ktorú často s kolegami zachraňujú, obnovujú a prispôsobujú súčasným potrebám bývania. Podieľa sa na projektoch moderného prírodného […]


Profesionálne sa venuje prírodnému staviteľstvu, pracuje s hlinou, vápnom, drevom a prírodnými izoláciami. Je členom Organicy, kde sa podieľa na tvorbe imidžu združenia navonok a fotí procesy i výsledky remeselných prác. Obdivuje umenie starých majstrov v ľudovej architektúre, ktorú často s kolegami zachraňujú, obnovujú a prispôsobujú súčasným potrebám bývania. Podieľa sa na projektoch moderného prírodného staviteľstva, ako sú slamené stavby a dizajnové minidomčeky, v ktorých sa snaží aplikovať tak veľa prírodných stavebných materiálov a princípov zdravého bývania, ako je možné.

Aký význam pre Vás majú „Stavby“ a ako vnímate význam či už tohto slova, alebo jeho obsahu?

Stavba je živým organizmom, neustále sa meniacim a prispôsobujúcim sa investorovi, remeselníkom, počasiu, pozemku, snom, možnostiam, realite. O to viac, keď sa jedná o prírodnú stavbu, kde treba rešpektovať vlastnosti a „potreby“ prírodných materiálov. Je to proces, v ktorom treba byť plne sústredným od začiatku do konca. Dobrá príprava je základom úspechu. Používanie lokálnych zdravých prírodných materiálov je cestou i cieľom na každej stavbe, ktorú realizujeme. Vďaka tomu má naša práca hlbší zmysel, je životným poslaním, ktoré žijeme naplno a s radosťou.

Prečítajte si ďalšie články z kategórie: