Ing. Štefan Szabó, PhD

Pôvodne som bol učiteľom na univerzite, doktorát mám v oblasti životného prostredia. V roku 1992 som založil o. z. SOSNA, kde od roku 2000 pracujem na plný úväzok. Venujem sa témam miestnej udržateľnosti a sebestačnosti, ako aj environmentálnej výchove a vzdelávaniu rôznych vekových skupín. Spolu so Silviou robíme aj návrhy prírodných záhrad, jednak pre školy a materské školy, ale aj pre súkromné osoby. Mojím veľkým koníčkom je príroda, jej poznávanie a pobyt v nej a cestovanie do odľahlých kútov Zeme.


Pôvodne som bol učiteľom na univerzite, doktorát mám v oblasti životného prostredia. V roku 1992 som založil o. z. SOSNA, kde od roku 2000 pracujem na plný úväzok. Venujem sa témam miestnej udržateľnosti a sebestačnosti, ako aj environmentálnej výchove a vzdelávaniu rôznych vekových skupín. Spolu so Silviou robíme aj návrhy prírodných záhrad, jednak pre školy a materské školy, ale aj pre súkromné osoby. Mojím veľkým koníčkom je príroda, jej poznávanie a pobyt v nej a cestovanie do odľahlých kútov Zeme.

Sebestačnosť pre mňa znamená v prvom rade nezávislosť, a teda slobodu, čo sú pre mňa najvyššie hodnoty. Je mi jasné, že úplná sebestačnosť je v dnešnom svete nereálna, ale je to pre mňa istý ideál, ku ktorému sa snažím smerovať a propagovať ho. Sebestačnosť chápem ako nezávislosť od systému, t.j.  spoliehanie sa na vlastné sily, pomoc rodiny a priateľov a rešpektovanie prírodných a sociálnych podmienok.

Moja stránka:

www.sosna.sk
https://www.facebook.com/ekocentrum.sosna

Štefan a Silvia Szabó – o. z. SOSNA

V roku 1992 sme založili o. z. SOSNA, zamerané na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a šírenie princípov udržateľnosti. SOSNA sa zaradila medzi najstabilnejšie, dlhodobo aktívne environmentálne organizácie. Nasledujúc našu dlhoročnú víziu, v roku 2008 sme začali s výstavbou Ekocentra SOSNA, ktoré sme otvorili o rok neskôr.

Ekocentrum SOSNA sa nachádza v obci Družstevná pri Hornáde. Na Slovensku sme jedným z ojedinelých demonštračno-vzdelávacích centier postavených podľa princípov  ekologického staviteľstva a trvalej udržateľnosti. Pôvodná chátrajúca budova bola s významnou pomocou dobrovoľníkov zrekonštruovaná s použitím prírodných a recyklovaných materiálov na  nízkoenergetickú, nízkorozpočtovú, estetickú a zdravú budovu.

Pri rekonštrukcii sme využili netradičné stavebné techniky: zateplenie slamenými balmi, ovčou vlnou, pilinami a konopou. Nájdete tu Cordwood, hlinené omietky, vegetačnú strechu.  Využívame ekologické technológie: kompostovacie toalety s biofiltrom, slnečný varič, solárnu sušičku, aj obnoviteľné zdroje energie (solárne panely, splyňovací kotol, vypaľovaciu pec).

V roku 2014 sme v areáli Ekocentra postavili „Hobití dom“, ktorý bol stavaný technikou Earthbags. Dom je takmer kompletne postavený len z miestneho prírodného a odpadového materiálu (hlina, riečny kameň, neopracované drevo, staré pneumatiky).

Okolo Ekocentra je veľký pozemok, ktorý funguje ako ukážka prírodnej záhrady. Dizajn pozemku bol vypracovaný na základe princípov Permakultúry a poskytuje nielen zdravé potraviny a čajoviny, ale aj priestor pre kultúrne akcie, tréningy a festivaly.  Tento pozemok je aj ukážkou pre záujemcov z radov škôl, ktorí majú záujem s našou pomocou založiť na svojich pozemkoch školskú prírodnú záhradu.

Ekocentrum SOSNA, ako aj jeho aktivity (výučbové programy, kurzy, exkurzie, festivaly) majú významný dopad na šírenie princípov miestnej udržateľnosti a sebestačnosti.

Prečítajte si ďalšie články z kategórie: