Mgr. Andrea Profantová

Venujem sa rozvoju firiem a manažérov, ich potenciálu, možností a strategických výhod a v poslednom roku intenzívne aj téme angažovanosti a jej zvyšovaniu. Mojím obľúbeným rozvojovým prístupom je koučing, pretože ho považujem za univerzálny nástroj, ak je na druhej strane človek, ktorý sa chce posúvať a hľadať riešenia.


Kouč a konzultant s korporátnou  manažérskou praxou.

13 rokov som pracovala v korporáciách, z toho 11 na manažérskych pozíciách rôznych úrovní. Riadila som tímy a manažérov v oblasti starostlivosti o zákazníkov, obchod, dátovú podporu, telefonické centrá a kontakt s rezidenčnými aj biznis zákazníkmi.

Ostatných 5 rokov sa venujem rozvoju firiem a manažérov, ich potenciálu, možností a strategických výhod a v poslednom roku intenzívne aj téme angažovanosti a jej zvyšovaniu. Mojím obľúbeným rozvojovým prístupom je koučing, pretože ho považujem za univerzálny nástroj, ak je na druhej strane človek, ktorý sa chce posúvať a hľadať riešenia. Aj preto som ho využívala ako doplnenie v riadení, následne som sa začala koučovaniu profesionálne venovať a v rokoch 2013 – 2014 som bola Predsedom Slovenskej asociácie koučov.

Mojou druhou kľúčovou oblasťou je konzultovanie so zameraním na efektivitu, procesné a strategické riadenie, firemnú kultúru a riadenie zmien s ohľadom na zvyšovanie zapojenia a angažovanosti zamestnancov. A keďže koučingový prístup je pre zvyšovanie zapojenia zamestnancov do aktívneho rozvíjania firmy optimálnym spôsobom, prepájam tieto dve oblasti v praxi tak, aby klienti mohli získať dlhodobé benefity a hodnotu, ktorú dokážu ďalej rozvíjať.

Zároveň už tretí rok pracujem aj s klientmi OZ Brána do života, kde sa venujem mladým ľuďom, ktorí opúšťajú detské domovy a hľadajú si svoje nové miesto v spoločnosti, aj vo vlastnom živote.

Rada pracujem s ľuďmi, ktorí hľadajú fungujúce riešenia a pracujú na sebe a svojom rozvoji. Preto je pre mňa koučing to, čomu dôverujem a v čom vidím prínosy, pretože umožňuje nachádzať v krátkom čase riešenia a cesty k nim. Z hľadiska rozvoja koučingový prístup podporuje nové spôsoby premýšľania, hľadania možností a stavania si individuálnych plánov, ktorým koučovaný dôveruje a cíti sa s nimi stotožnený. Čo je zase dôvodom, prečo som koučovanie začala aj učiť v rámci 100-hodinového kurzu.

Sebestačnosť je pre mňa o vedomej voľbe – ja si volím, aký život žijem a chcem žiť, ako aj to, v ktorých oblastiach chcem, viem a budem sebestačná sama pre seba, v ktorých chcem prispievať k sebestačnosti pre rodinu a pre komunitu, ktorých som súčasťou. Je to aj o uvedomení si toho, kde som sama za seba, kde som súčasťou väčšieho celku, ktorého udržateľnosť je pre mňa dôležitá, a ako dokážem tomuto celku zmysluplne pomáhať a rozvíjať ho tak, aby ma to tešilo a aby to malo zmysel aj v širšom meradle.

Moja stránka:

http://www.andyprofantova.sk/

Prečítajte si ďalšie články z kategórie: