Zuzana Donovalová

Pohybové hry, ktoré prinášam, vychádzajú z hier intuitívnej pedagogiky a tradičných ľudových hier.  Hry s telom vytvoria priestor k autenickým reakciám a k vystúpeniu z komfortnej zóny pasívneho prijímateľa, čím sa rozprúdi energiu účastníkov festivalu a podporí sa vzájomná komunikácia v skupine. Prvotným zámerom hier však bude radosť z pohybu a to všetko za zvuku živej gitarovej hudby.


Pohybové hry, ktoré prinášam, vychádzajú z hier intuitívnej pedagogiky a tradičných ľudových hier.  Hry s telom vytvoria priestor k autenickým reakciám a k vystúpeniu z komfortnej zóny pasívneho prijímateľa, čím sa rozprúdi energiu účastníkov festivalu a podporí sa vzájomná komunikácia v skupine. Prvotným zámerom hier však bude radosť z pohybu a to všetko za zvuku živej gitarovej hudby.

Prečítajte si ďalšie články z kategórie: