Mgr. Marek Semelbauer, PhD.

Mgr. Marek Semelbauer PhD. pracuje na Ústave zooógie SAV. Odborne sa venuje hmyzu, najmä muchám. Dlhodobo sa venuje rôznym ochranárskym témam, najmä ochrane nelesných biotopov.


Mgr. Marek Semelbauer PhD. pracuje na Ústave zooógie SAV. Odborne sa venuje hmyzu, najmä muchám. Dlhodobo sa venuje rôznym ochranárskym témam, najmä ochrane nelesných biotopov.

https://www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=8573

Comments

comments

Prečítajte si ďalšie články z kategórie: