Anna Smetanová

Anna Smetanová – expertka na vplyv človeka na krajinu a procesy v nej. Viac ako päťnásť rokov rokov sa venujem procesom zmien vo vnútornej (osobnej), i vonkajšej krajine (prostredie a spoločnosť). Vnímam ich ako úzko prepojené. Aj preto moderujem kreatívne  individuálne a skupinové procesy, dizajnujem vzdelávacie programy a rozvíjam komunitné divadlo Playback.  Vytváram tak priestor pre […]


Anna Smetanová – expertka na vplyv človeka na krajinu a procesy v nej.

Viac ako päťnásť rokov rokov sa venujem procesom zmien vo vnútornej (osobnej), i vonkajšej krajine (prostredie a spoločnosť). Vnímam ich ako úzko prepojené. Aj preto moderujem kreatívne  individuálne a skupinové procesy, dizajnujem vzdelávacie programy a rozvíjam komunitné divadlo Playback.  Vytváram tak priestor pre zveľaďovanie vzťahu k sebe, vzťahu k sebe navzájom a ku krajine, v ktorej žijeme. Viem, že každý/á z nás má jedinečné schonosti i možnosti tvoriť krajší svet, a ich spojením môžeme adresovať výzvy našej doby.

Prečítajte si ďalšie články z kategórie: