25.11.2017 12:30 – 13:30Detský kútik

Pohybové hry Dúhovej školy

Lesný klub Dúhová škola pozýva na pohybové hry s hudbou pre dospelých a deti. Sprevádza Vladimíra Jurgová a Alexandra Šimegová.
Aby deti zažívali spokojných dospelých a dospelí zažívali spokojné deti. Poďme sa spolu hrať!

Empower the Child je unikátna metóda posilňujúca dieťa na fyzickej a duševnej úrovni. Rozvíja osobnosť dieťaťa prostredníctvom tradičných, ale aj novovytvorených pohybových hier sprevádzaných živou hudbou. V hrách si môžu deti zažiť stabilný a bezpečný svet, v ktorom sú prijímané úspechy aj zlyhania, radosť aj plač.
U detí sa prehlbujú kvality ako dôvera, cieľavedomosť a vôľa. V telesnom kontakte a v spoločne zdieľanej radosti môžme zažiť nevšedné prepojenie generácii. Učíme sa byť spokojní sami so sebou, rešpektovať ľudí okolo nás a vnímať seba ako súčasť skupiny.

Účinkujúci

Comments

comments