29.11.2015 16:00 – 16:30Veľká sála

Smrť

Na záver festivalu sa budeme venovať vysporiadaniu so smrťou, ako metafore návratu späť k pôde.

Martin Ondrejkovič

Martin absolvoval lekársku fakultu a v minulosti pracoval ako psychiater a psychoterapeut. Absolvoval výcvik psychoterapie a poradenstva v Prístupe zameranom na človeka (PCA). Zaujíma sa o možnosti jeho uplatnenia najmä v oblasti vzdelávania dospelých a vedení zážitkových rozvojových programov. Dnes pôsobí ako lektor manažérskych zručností, HR konzultant, assesor a kouč, ale aj ako zástupca odborného garanta o.z. Modrý anjel, lektor Letného leadership programu o.z. Nexteria. Absolvoval výcvik v systemických a rodiiných konšteláciách, ktorým sa čoraz častejšie venuje.