28.11.2015 12:00 – 14:00Veľká sála

Obedná prestávka

Počas obednej prestávky vás čaká prednáška pre úplných začiatočníkov v permakultúre. Dozviete sa, čo je permakultúra, na akých etických princípoch je založená, čoho všetkého sa týka a ako sa pohnúť z miesta.

Alexander Kürthy

Pochádzam zo Žitného ostrova, vyrastal som v Bratislave a študoval som v Košiciach. Som veterinár, no zaoberám sa výskumom divožijúcich zvierat v ich prirodzenom prostredí. Počas práce pre Chránenú krajinnú oblasť Záhorie, som si doplnil vzdelanie o počítače – Linux, GIS, relačné databázy a tvorba www stránok. Programujem napríklad databázu http://aves.vtaky.sk . Špecializoval som sa na výskum lesných druhov vtákov, ďateľov a sov, pričom využívam zvukové prejavy zvierat. Som propagátorom akustického monitoringu. Od roku 2010 som začal študovať Permakultúru. Dlho som hľadaľ takýto nástroj na súbežnú ochranu človeka i prírody. V roku 2013 som získal certifikát permakultúrneho dizajnéra. Aktívne sa zúčastňujem činnosti organizácie Permakultúra CS na Slovensku.V súčastnosti stále pracujem aj pre Štátnu ochranu prírody v oblasti databáz (KIMS,ISTB,BIOREGIO), poskytujem služby vo výskume divej prírody (akustický monitoring, volanie divočiny na permakultúrnom pozemku) a vytváram aj permakultúrne vzdelávacie produkty (osobná korešpondenčná asistencia, www.e-svet.biz).

Pôda je na život najbohatší element, jej stav je indikátor toho, či sme trvaloudržateľní. Trvalosť neexistustuje bez toho, aby sme neustále budovali a obohacovali pôdu. Permakultúrnym dizajnom vytvárame trvaloudržateľné systémy tak, že ich napojíme na živé systémy, ktoré získavajú energiu zo slnka, a .. dva kľúčové fakty: zvyšujú biodiverzitu a zvyšujú úrodnosť pôdy. Presne ako to vidíme v prírodných systémoch – vytvárajú pôdy, nadbytok ukladajú do bohatosti života a úrodnosti pôdy. Našim vzorom sú tie prírodné ekosystémy, ktoré sú úspešné v pôdotvorbe (plytké moria, mokrade, lesy a prírodné trávne porasty).