29.11.2015 10:15 – 10:30Veľká sála

Využívanie dažďovej vody v domácnostiach

Spoločnosť MANADA Trading s.r.o. predáva systémy na využitie dažďovej vody. Z tohoto dôvodu je jasné,že ekologický postoj správania sa ľudí nám nieje ľahostajný.

Ing. Igor Koreň

Aký význam má pre mňa pôda? Je to základný zdroj k tomu,aby mohlo vôbec ľudstvo existovať.

Comments

comments