Zuzana Gajdošová

Už od malého dieťaťa ma bavila ekológia a ochrana prírody, ku ktorej ma viedol otec. Napriek tomu som vyštudovala niečo úplne iné. Personálny manažment a riadenie ľudských zdrojov. Pracujem v tejto oblasti už 20 rokov a svoje vzdelanie si neustále dopĺňam ďalšími kurzami, hlavne v oblasti koučingu, vedenia ľudí, komunikácie. Okrem mojej profesionálnej oblasti sa pre […]


Už od malého dieťaťa ma bavila ekológia a ochrana prírody, ku ktorej ma viedol otec. Napriek tomu som vyštudovala niečo úplne iné. Personálny manažment a riadenie ľudských zdrojov. Pracujem v tejto oblasti už 20 rokov a svoje vzdelanie si neustále dopĺňam ďalšími kurzami, hlavne v oblasti koučingu, vedenia ľudí, komunikácie. Okrem mojej profesionálnej oblasti sa pre svoje osobné potešenie zúčastňujem aj iných kurzov, jedným z nich bol aj dizajnérsky kurz permakultúry. Pri práci v záhrade je vidno výsledky skôr ako pri práci s ľuďmi. Všetky poznatky sa snažím prepájať a podporovať trvalo udržateľný spôsob života v jeho najrozličnejších oblastiach, a tiež v oblasti (spolu)práce ľudí v korporáciách. Vo svojej práci sa venujem hlavne rozvoju potenciálu jednotlivcov a tímov. Aj tu, a možno práve tu platí, že všetko so všetkým súvisí. Prílišná kontrola narúša prirodzenosť vývoja a organizácie fungujúce ako živý organizmus majú oveľa väčšiu šancu na prežitie.

Pozorovanie možností prepojenia sveta biznisu a prírodných zákonov robí moju prácu pre mňa zmysluplnejšou a pomáha mi prekračovať moje vlastné hranice. Nie vždy je pre mňa ľahké a lákavé prekračovať moju hranicu komfortnej zóny. Skúšať a objavovať ako môžu veci a procesy fungovať v často na prvý pohľad neprepojiteľných svetoch. Je však zaujímavé to pozorovať. Niekedy to ide hladko, niekedy horšie a inokedy si musím s pokorou priznať, že „toto“ nebol zrejme ten správny spôsob. Práve takého chvíle reflexie sú pre mňa obrovskou lekciou a pomáhajú mi posúvať sa snáď tým správnym smerom.

Prečítajte si ďalšie články z kategórie: