Peter Brada

Od začiatku 90.rokov 20.stor sa venujem výskumu, dokumentácii a záchrane objektov tradičného vidieckeho staviteľstva. Od roku 2004 žijem na lazoch v Hrušove, kde obývam a rekonštruujem pôvodnú laznícku usadlosť, obživu mi poskytuje (alebo skôr neposkytuje) tradične orientované hospodárstvo na usadlosti. Všetky tieto aktivity boli v roku 2018 zastrešené založením obč. združenia Spolok pre autentickú krajinu, ktorého […]


Od začiatku 90.rokov 20.stor sa venujem výskumu, dokumentácii a záchrane objektov tradičného vidieckeho staviteľstva. Od roku 2004 žijem na lazoch v Hrušove, kde obývam a rekonštruujem pôvodnú laznícku usadlosť, obživu mi poskytuje (alebo skôr neposkytuje) tradične orientované hospodárstvo na usadlosti. Všetky tieto aktivity boli v roku 2018 zastrešené založením obč. združenia Spolok pre autentickú krajinu, ktorého som členom.

Aký význam pre Vás majú „Stavby“ a ako vnímate význam či už tohto slova, alebo jeho obsahu?

Stavba je stan lovca mamutov zo surovej kože natiahnutej na kostre z konárov aj počítačom riadený pasívny dom. Stavba je vekom nachýlená drevenica, v ktorej uzrela svetlo sveta desiatka generácií jedného gazdovského rodu, aj plechová kocka priemyselného skladu s projektovanou životnosťou pätnásť rokov. Stavba je gotická katedrála nesúca posolstvo vekov, aj developerský projekt zo skla a ocele.

Prečítajte si ďalšie články z kategórie: