Mgr. Lucia Capová Ločová

Záhrada, prírodné pestovanie ovocia a zeleniny, byliniek pre moju rodinu a známych je moja záľuba a terapia. Moje záhradkárske skúsenosti siahajú do detstva, kedy som pomáhala rodičom pestovať zeleninu nielen pre našu spotrebu, ale aj na predaj na trhoch


Záhrada, prírodné pestovanie ovocia a zeleniny, byliniek pre moju rodinu a známych je moja záľuba a terapia. Moje záhradkárske skúsenosti siahajú do detstva, kedy som pomáhala rodičom pestovať zeleninu nielen pre našu spotrebu, ale aj na predaj na trhoch. Permakultúru som objavila asi pred 8 rokmi, keď som hľadala odpovede na otázky, prečo naša záhrada nefunguje podľa mojich predstáv. Dnes sa snažím svoje nadšenie preniesť aj na deti a ich rodičov a organizujem pravidelné stretnutia detí na našej záhrade s aktivitami v súlade s princípmi permakultúry.

Aký význam pre Vás majú „Hranice/Okraje“ a ako vnímate význam či už tohto slova, alebo jeho obsahu?

Nebáť sa prekročiť hranice svojej záhrady, svojho pozemku, svojej komfortnej zóny a príkladom dobrej praxe v rámci svojich možností šíriť osvetu o potrebe starostlivosti o pôdu, starostlivosti o Zem, o spravodlivom zdieľaní, o permakultúre. Zbytočne si nevytvárať hranice svojich možností, síl, predstáv a snov, lebo ako my na Zemplíne hovoríme: „Oči še boja, ale ruki zrobja“.

Prečítajte si ďalšie články z kategórie: