Ing. Michal Demeš Prof.h.c.

Sebestačnosť vnímam ako pekne znejúcu, no v reálnom živote nedostihnuteľnú métu.


– Poľnohospodársky expert v oblasti eko/bio poľnohospodárstva v tradičnom štýle.

– Bohaté národné a medzinárodné skúsenosti z poľnohospodárskej praxe, informatiky a prenosu poznatkov.

– 20 ročná prax v oblasti revitalizácie a prevádzky rodinnej farmy na Masekovom mlyne.

– 14 rokov praxe v svetovom agrárnom informačnom centre vo FAO UN s pôsobnosťou pre Európu, Centrálnu Áziu, Balkán, Baltické štáty a Kaukazský región.

– V súčasnosti FAO expert na dôchodku a aktívny farmár.

Sebestačnosť – Sebestačnosť vnímam ako pekne znejúcu, no  v reálnom živote nedostihnuteľnú métu. Možné je snažiť sa o zvýšenú formu nezávislosti od globalizačne a komerčne valcujúceho väčšinového prostredia, napríklad formou dorábania si aspoň časti vlastných potravín, a prípadne zhotovovania si vecí potrebných k dennému životu. Recyklácia materiálov a vecí, ich opätovné prinavrátenie do každodenného využívania.

Anotácia:

 Závery Európskej konzultácie na tému bôbovín z rozličných hľadísk. Konzultáciu zabezpečovalo FAO UN. Konala sa na Sapienza Univerzite v Ríme.

Comments

comments

Vyučený v odbore “Operátor Ekotechnologických Zariadení” na chemickom učilišti. Nadšenec permakultúry, trvalo udržateľného hospodárstva a ekologického poľnohospodárstva. Zaoberám sa najmä Akvapóniou – technológiou, ktorá kombinuje chov rýb a pestovanie rastlín, ako aj možnosťou jej uplatnenia a prevádzkovania v našich klimatických podmienkach...

Publikované , aktualizované .
Prečítajte si ďalšie články z kategórie: