Ing. Jaroslav Záhora, CSc.

Videa na www stránkách Bioinstitutu Olomouc Môj kanál (1 ; 2 ; 3 ) Duše K: https://www.youtube.com/watch?v=Z1RVZ92P6pU


Videa na www stránkách Bioinstitutu Olomouc Môj kanál (1 ; 2 ; 3 )

Duše K: https://www.youtube.com/watch?v=Z1RVZ92P6pU

Prečítajte si ďalšie články z kategórie: