7.3.2020 16:10 – 16:50Veľká sála

Vidiecka architektúra a krajina

Prednáška predstaví aktivity iniciatívy podrozsut.com a taktiky pre zvýšenie stavebnej kultúry vo vidieckych regiónoch.

Vidiecka architektúra a krajina bola dlho na okraji záujmu urbanistov a architektov. Prednáška predstaví aktivity iniciatívy podrozsut.com a taktiky pre zvýšenie stavebnej kultúry vo vidieckych regiónoch.

Aký význam pre Vás majú „Hranice/Okraje“ a ako vnímate význam či už tohto slova, alebo jeho obsahu:

Na hraniciach a okrajoch sa často odohrávajú nepredpokladateľné javy. Okrajová spoločnosť môže otvárať nové témy a perspektívy. Sám preferujem postávanie na okraji.

Účinkujúci

Comments

comments