7.3.2020 10:15 – 10:50Veľká sála

Pôda ako živý okraj Zeme

Povrch rostlinného kořene je jedním z nejzajímavějších míst kontaktů mezi živou a neživou přírodou. Pochopení vztahů mezi klíčovými partnery a soupeři v této oblasti je prvním krokem k pochopení přirozené regenerace organického bohatství půdy a jiných autoregulačních půdních procesů.

Půdu dělají půdou především rostliny a na ně navázané jiné živé organismy. Právě povrch rostlinného kořene je jedním z nejzajímavějších míst kontaktů mezi živou a neživou přírodou. Je místem, hranicí, nebo chcete-li okrajem, kde se rozhoduje o tom, jak bujná a druhově bohatá bude vegetace, jak budou přítomné organismy vzájemně závislé, dokonce i o tom, jak snadno bude ekosystém otevřený invazním a expanzním druhům. Právě v tomto místě se určuje, jak velká část fotosynteticky získaných asimilátů bude rozdělena mezi nadzemní a podzemní biomasu rostlin. Pochopení vztahů mezi klíčovými partnery a soupeři v této oblasti je prvním krokem k pochopení přirozené regenerace organického bohatství půdy a jiných autoregulačních půdních procesů. V blízkosti kořene je možno najít pokornou obhajobu permakulturního přístupu k přírodě.

Účinkujúci

Comments

comments