7.3.2020 09:30 – 09:50Veľká sála

Opeľovače na hranici

Mestá aj na Slovensku pomaly rastú a pohlcujú okolitú krajinu. Najmä okrajové oblasti miest sú často vyňaté z obhospodarovania a dočasne (ale niekedy aj na desiatky rokov) sa zmenia na “novú divočinu”. Takéto miesta nenapĺňajú naše predstavy o nedotknutej prírode. Tou je zväčša les. Lenže opeľovače v lese nežijú  – sú to obyvatelia otvorenej slnečnej krajiny. A mestská periféria im poskytuje cenné útočisko.

Mestá aj na Slovensku pomaly rastú a pohlcujú okolitú krajinu. Najmä okrajové oblasti miest sú často vyňaté z obhospodarovania a dočasne (ale niekedy aj na desiatky rokov) sa zmenia na “novú divočinu”. Takéto miesta nenapĺňajú naše predstavy o nedotknutej prírode. Tou je zväčša les. Lenže opeľovače v lese nežijú  – sú to obyvatelia otvorenej slnečnej krajiny. A mestská periféria im poskytuje cenné útočisko.

Aký význam pre Vás majú „Hranice/Okraje“ a ako vnímate význam či už tohto slova, alebo jeho obsahu?

Ako biológovi sa mi hranice spájajú so slovom ekotón. Označuje sa tým hranica medzi dvoma odlišnými biotopmi, napr. miesto, kde sa stretáva voda a suchá zem alebo les a pasienok. Biologicky sú to tie najbohatšie miesta – poskytujú to najlepšie zo svetov, ktoré spájajú.

Účinkujúci

Mgr. Marek Semelbauer, PhD.

Mgr. Marek Semelbauer PhD. pracuje na Ústave zooógie SAV. Odborne sa venuje hmyzu, najmä muchám. Dlhodobo sa venuje rôznym ochranárskym témam, najmä ochrane nelesných biotopov.

Čítajte viac →

Comments

comments