7.3.2020 18:20 – 19:00Veľká sála

Komfortná zóna a jej prekročenie

Nachádzať spôsoby ako sa cítiť komfortne v nekomfortných situáciách. Žiť svoj vlastný život. Môže byť hravý a odvážny. Je úplne v poriadku povedať nie a byť s tým ok. Necítiť sa previnilo a nepremýšľať nad tým ešte niekoľko dni. A je úplne v poriadku ak máme obavy a strach, ak čelíme niečomu neznámemu. Zažili ste niečo z toho? Ako ste sa cítili v momente, kedy ste tomu čelili? Nazrieme za oponu toho, čo sa deje práve v bode rozhodovania, na pomyselnom okraji medzi tým čo je, a tým, po čom túžime.

Nachádzať spôsoby ako sa cítiť komfortne v nekomfortných situáciách. Žiť svoj vlastný život. Môže byť hravý a odvážny. Je úplne v poriadku povedať nie a byť s tým ok. Necítiť sa previnilo a nepremýšľať nad tým ešte niekoľko dni. A je úplne v poriadku ak máme obavy a strach, ak čelíme niečomu neznámemu. Zažili ste niečo z toho? Ako ste sa cítili v momente, kedy ste tomu čelili? Nazrieme za oponu toho, čo sa deje práve v bode rozhodovania, na pomyselnom okraji medzi tým čo je, a tým, po čom túžime.

Účinkujúci

Zuzana Gajdošová

Už od malého dieťaťa ma bavila ekológia a ochrana prírody, ku ktorej ma viedol otec. Napriek tomu som vyštudovala niečo úplne iné. Personálny manažment a riadenie ľudských zdrojov. Pracujem v tejto oblasti už 20 rokov a svoje vzdelanie si neustále dopĺňam ďalšími kurzami, hlavne v oblasti koučingu, vedenia ľudí, komunikácie. Okrem mojej profesionálnej oblasti sa pre […]

Čítajte viac →

Comments

comments