2.3.2019 11:30 – 13:00Workshopy

Tesanie pred budovou

Po krátkom teoretickom úvode v interiéry sa spolu s tesármi presunieme pred budovu, kde bude prebiehať praktický tesársky workshop. Dostanete možnosť vyskúšať si tvrdú robotu a tesárske náčinie na vlastnej koži.

Účinkujúci