2.3.2019 13:00 – 14:15Veľká sála

Obedná prestávka – Prezentácie firiem z oblasti ekologického staviteľstva

V rámci prezentácie firiem na hlavnom pódiu, aj v ich stánkoch priamo na festivale, získate viac informácii o prírodných stavebných a izolačných materiáloch.

Konopné družstvo

Ide o alianciu Konopného družstva – ktoré v praxi nadväzuje na našu prácu v OZ pre návrat konopy a na nej postavenej výrobe do SR a LAUDATOSI s.r.o. – materiálový a technologický inovátor stavebníctva, prinášajúci stavebné zmesi a postupy pre konopné staviteľstvo. Spolu sme s ďalšou firmou a súkromným výskumným ústavom založili vývojový HEMP CLUSTER.

Téma prezentácie: Vypestuj si svoj dom(ov) (Dušan Knezovič, Ing. Peter Lešák)

Konopa siata ako tradičná kultúrna plodina, svojou komplexnosťou využitia, jednoduchosťou pestovania a výrazným vplyvom na ochranu životného prostredia, nesie v sebe významný potenciál regionálneho  rozvoja a kooperatívnej ekonomiky. Jedným z hlavných rozvojových zdrojov je možnosť spracovania konopnej stonky (oddelením vlákna/kúdele od pazderia/drevnatej časti stonky) na ekologický stavebný materiál. Predstavujeme súkromným i profesionálnym stavebníkom, samosprávam a neziskovým organizáciám možnosti stavania alebo rekonštrukcie budov z tohto materiálu, teda tzv.konopného polybetónu, konopných dosiek, alebo vláknitých izolácií.

SK-Tex

Recykláciou textilu sa zaoberá už od roku 1998. Od roku 2010 vyrába izolácie pre budovy a dopravné prostriedky z recyklovaných textilných vlákien. Hlavnou výhodou takejto izolácie je skvelá zvuková izolácia (trieda zvukovej pohltivosti A) a termické vlastnosti textilu, ktorý absorbuje teplo z okolia a dobre izoluje pred chladom, vďaka čomu je v budove stabilná teplota. Textilného odpadu je stále viac a zahlcuje našu planétu rovnako, ako akýkoľvek iný odpad. Preto považuje za svoju úlohu nie len spracovanie textilu, ale aj osvetu spoločnosti v tomto smere.
Vrcholom snáh sú aj neustále inovácie: vynašli napríklad vlastnú izoláciu budov a dopravných prostriedkov z textilu: EKOSEN. Tá má dokonca lepšie izolačné vlastnosti ako zaužívaná sklená vata.

Téma prezentácie: Oblečte si dom – Textilné izolácie EKOSEN, riešenia pre teplo, akustiku a klimatické zmeny (Ing. Miroslav Futrikanič)

Tepore s.r.o.

Spoločnosť TEPORE s.r.o. je najväčším predajcom drevovláknitých izolačných dosiek na Slovensku. Okrem drevovláknitých izolácií ponúka aj konštrukčné prvky ako STEICO I nosníky, lepené lamelové drevo LVL a tiež prírodné konopné izolácie. Do portfólia v rámci hlinených systémov tiež patria kvalitné hlinené omietky aj s finálnym farebným pigmentom, hlinené panely, alebo klasické nepálené hlinené tehly vyrábané ručným spôsobom.

Téma prezentácie: Drevovláknité izolácie STEICO v systéme nízkoenergetických a pasívnych stavieb – Jakub Čajko