28.11.2015 11:00 – 12:00Malá sála

Pestovanie húb, hliva ustricová

V tomto bloku sa dozviete viac o praktickom využití húb, i o tom, ako sa v Detve pestuje hliva usticovitá. Hostia sa venujú hubám v produkčnom prostredí i na akademickej pôde.

Ing. Martin Pavlík, PhD., Ing. Marcel Golian

Ing. Marcel Golian

Marcel GolianŠtudent doktorandského stupňa štúdia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Katedry zeleninárstva, absolvent inžinierskeho stupňa v odbore Záhradníctvo (Ovocinárstvo, Vinohradníctvo, Vinárstvo, Zeleninárstvo a Kvetinárstvo). V súčasnosti pestovateľ a prevádzkovateľ malej rýchliarne hlivy ustricovitej v Detve.

Aký význam má pre mňa pôda? Pôda je dokonalá časť životného prostredia, ktorá pre mňa spolu s inými životne nevyhnutnými zložkami tvorí základ existencie. Žije a dáva život. Naprosto dokonalá štruktúra vyvinutá v priebehu tisícok rokov, avšak nezvratne zničiteľná v priebehu jednej sekundy.

Téma: Hliva ustricovitá – plodina s vysokým stupňom intenzikovateľnosti.

Význam vo výžive, druhy a kmene hlivy, výroba sadby, výroba substrátu, pestovanie a spracovanie.

Ing. Martin Pavlík, PhD.

MartinPavlikPracujem na Katedre ochrany lesa a poľovníctva Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene, kde vyučujem predmety zamerané na lesnícku fytopatológiu, mykológiu a ochranu lesa. Najviac sa zaoberám tzv. praktickou mykológiou, kde sa snažím spájať vedecké a praktické poznatky z oblasti ekológie húb (najmä makromycétov) s praktickými potrebami najmä lesného hospodárstva. V rámci mojich prednášok pre študentov, prezentácií na vedeckých konferenciách u nás aj v zahraničí, či pre amatérskych záujemcov o huby v médiách a na rôznych popularizačných podujatiach prezentujem možnosti využívania húb v prospech človeka a v súlade s prírodou: – huby ako bioindikátor stavu lesa a prírody; využívanie schopností húb pre ochranu a obnovu prírody, spracovanie a dekompozíciu odpadových látok najmä rastlinného pôvodu; pestovanie rôznych druhov najmä drevokazných húb; využívanie vlastností húb vo výžive a posilňovaní vitality človeka.

Aký význam má pre mňa pôda? Žijem na dedine a pôda je predmetom môjho záujmu pri starostlivosti o záhradu počas celého roka.
Som lesník a vlastnosti pôdy sa premietajú do stavu, vitality a stability lesných porastov, ktorých zdravotný stav a budúcnosť nás trápi stále viac.
Zaoberám sa hubami, ktoré buď žijú v pôde (terestrické huby), alebo svojou činnosťou premieňajú organický materiál na pôdu (drevokazné huby).
Vlastnosti a kvalita pôdy sú teda mojím celoročným a asi aj celoživotným záujmom.

 

 

Comments

comments