28.11.2015 14:45 – 15:30Veľká sála

Permakultúra v malej mierke

Overovanie permakultúrnych princípov v praxi na Brdárke.

Radovan Trišč

Som Euroindián a presťahovaním sa na Brdárku pred 11 rokmi som si vyriešil vnútorný rozpor medzi chvíľami strávenými v „divokej prírode“ a návratmi do mesta. Spolu s manželkou a deťmi sa staráme o kúsok zeme, ktorý nám bol zverený do opatery a ktorý bude azda raz, aspoň vzdialene,pripomínať rajskú záhradu.

Aký význam má pre mňa pôda? Vnímam to skôr zo širšej perspektívy, mojím živlom je Zem, radšej sa teda držím pri zemi, resp. stojím nohami pevne na zemi a tak „rýpanie sa v zemi“ je pre mňa prirodzené. Dotýkať sa Matky Zeme v jej mnohých podobách, to je istota.