28.11.2015 10:15 – 10:30Veľká sála

Novinky zo vzdelávania farmárov na Slovensku

V tomto bloku sa dozviete o tom, ako sa vzdelávajú farmári na Slovensku a o tom, ako funguje farmárska akadémia.

Zuzana Homolová

Mám malú ekologickú farmu, pestujeme liečivé rastliny, ktoré následne spracúvame na bylinné výťažky a predávame po celom Slovensku. 80 % potravín si vieme na farme vyrobiť – mlieko, mäso, vajcia, ovocie, zelenina. Od roku 2004 som predsedníčkou EKOTREND Slovakia – zväzu ekologického poľnohospodárstva, kde sme v rokoch 2009-2010 realizovali projekt PREDAJ Z DVORA.

Aký význam má pre mňa pôda: Som farmár a tak je pôda pre mňa výrobný prostriedok. V 38 rokoch som sa vrátila na dedovizeň – samotu pri Levoči, kde podnikám na rodinnej farme a mám rodinnú firmu, takže pôda je pre mňa všetko.