29.11.2015 11:00 – 11:30Veľká sála

Drevené uhlie, biouhlie a pôda

Počas prednášky sa v krátkosti dozviete čo je to biouhlie, ako sa o jeho pôsobení na pôdu vyjadrili odborníci v Hostětíne a tiež ako si vyrobiť doma drevené uhlie. V priebehu nedeľného obeda si budete môcť pozrieť prevádzku pyrolyzéra v záhrade. Uvidíte ako pomocou riadenej pyrolýzy vyrobíme drevené uhlie a pritom si aj uvaríme čaj zo zbytkového tepla.

Václav Petráš

Vďaka Masarykovej univerzite v Brne a oboru Environmentálne štúdia som sa začal celou svojou mysľou a dušou ponárať do riešení súčasnej svetovej situácie. Jaroslav Svoboda so svojím kurzom “Dizajn jedlého lesa” mi ukázal, že Permakultúra je jedna z celostných ciest. Od vtedy som prečítal veľa kníh, navštívil viacero prednášok, vysadil zopár semienok a kríkov a tiež sa zúčastnil troch slovenských konvergencií. Jednej anglickej a na celosvetovej som pomáhal ako dobrovoľník (IPC 2015 London).

Aký význam má pre mňa pôda? Čím viac toho o pôde viem, tým viac nechápem súčasné poľnohospodárstvo a lesníctvo. Pýšime sa vedou, výskumom a tým, že sme najvyspelejšia civilizácia, a pritom si ani pod nohy nevidíme. Keby sme videli, tak nájdeme najcennejšie bohatstvo tejto Zeme v zdravej, živej a úrodnej pôde, ktorá by sa stala symbolom správneho pokroku.