28.11.2015 14:15 – 16:00Malá sála

Bezorebné techniky pestovania

Tento blok prednášok s diskusiou prinesie základné náhľady na bezorebné spôsoby pestovania a pokúsi sa odstrániť mýty okolo neho. Budeme sa venovať priamej sejbe, ako alternatíve pre konvenčné poľnohospodárstvo, agrolesníctvu ako nástroju pre prechod z ročného poľnohospodárstva k trvalému a na koniec i vyvýšeným záhonom a ďalším bezorebným technikám vhodným pre pestovanie na menších plochách.

Alejandro Figueroa, Ing. Jaroslav Jankovič, CSc., Paulína Urdová

Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.

foto_Jaroslav_JankovicSom absolvent Lesníckej fakuty TU vo Zvolene (1984) a od roku 1986 pracujem na Lesníckom výskumnom ústave vo Zvolene, ktorý je dnes organizačnou jednotkou Národného lesníckeho centra. Ako vedecký pracovník sa venujem problematike pestovania lesa a v poslednom období sa pokúšam iniciovať aj na Slovensku odbornú diskusiu o agrolesníckych systémoch. K tejto problematike mám blízko aj vzhľadom na moje koníčky, ktorými sú záhradka, chov králikov a včiel.

Aký význam má pre mňa pôda? Pôda, ako základná zložka životného prostredia človeka a zároveň základ produkcie potravín má pre mňa, ako aj pre celé ľudstvo obrovský význam. Z hľadiska existencie života suchozemských živočíchov (vrátane človeka) možno povedať, že „v pôde sa všetko začína a všetko končí“. Je potrebné si uvedomiť, že stav pôdy v kultúrnej krajine má rozhodujúci vplyv aj na kvalitu života jej obyvateľov.

Téma: Agrolesnícke systémy a perspektíva ich využitia na Slovensku
V súčasnosti pozorujeme na celom svete zvýšený záujem o zmiešané poľnohospodársko-lesnícke systémy, aj v kontexte hľadania takých systémov obhospodarovania krajiny, ktoré pomôžu riešiť aktuálne problémy človeka a jeho životného prostredia. Erózia, sucho, záplavy, degradácia pôd, vymiznutie mnohých živočíšnych druhov, ale aj nezamestnanosť a pustnutie kultúrnej krajiny – k riešeniu všetkých týchto problémov môže prispieť aj využívanie agrolesníckych systémov. V prezentácii budú uvedené základné informácie o agrolesníckych systémoch, fotodokumentácia takýchto systémov z rôznych európskych krajín a v závere aktuálny stav a možnosti  využívania agrolesníckych systémov v podmienkach Slovenska.

Alejandro Figueroa

figueroaPoľnohospodárstvo je môj hlavný koníček. Druhým koníčkom je šport a ľadové plávanie. Od konvenčného poľnohospodárstva k ekologickému poľnohospodárstvu.

Aký význam má pre mňa pôda? Pôda je miesto, kde žijeme. Je ako náš dom a náš byt. Staráme sa o náš príbytok, prečo nie o našu pôdu? Veď nám dáva naše jedlo. Musíme sa vyhnúť alebo zabrániť erózii a degradácii.

Téma: Od konvenčného poľnohospodárstva k ekologickému poľnohospodárstvu – NO TILL

Počujem a zabudnem. Vidím, a spomeniem si. Robím a rozumiem. (Confucius)

Ing. Paulína Urdová

UrdovaŠtudovala som Rádiotechniku na TU KE. Na škole naučená logika a spájanie jednotlivých súčiastok do fungujúceho celku (napr. rádiostanice) mi umožnilo lepšie pochopiť širšie súvislosti napr. pri kompostovaní, dôvody pre minimalizáciu odpadu a iné environmentálne vzťahy. Vážim si pôdu ako drahocenný základ, z ktorého pochádzajú všetky potraviny. Som lektorkou v témach záhrada – dizajnovanie a pestovanie, dažďové záhrady, kompostovanie, odpady. Som regionálnou koordinátorkou programu Zelená škola pre východné Slovensko. Otváram srdcia, motivujem, inšpirujem, sprevádzam konzultantov, koordinátorov, kolégiá, aby sme dokázali meniť seba, byť slobodní a vedeli prijať zodpovednosť.

Aký význam má pre mňa pôda? Čokoľvek robím s pôdou, prehmatávam ju rukami. Niekto chodieva po zemi bosý. V našej záhrade však pôvodní majitelia rozbíjali sklenené fľaše, takže bez topánok by to nebolo bezpečné. Zato rukami dokážem z pôdy nielen povyberať, čo do nej nepatrí, ale ohmatať kamienky, štrk, zistiť obsah piesku, a zároveň (keďže aj nos mám blízko zeme) privoňať k obsahu humusu. Pôda je pre mňa bytostne dôležitá. Od jari do jesene som fit, lebo čerpám energiu zo zeme, v zime “iba prežívam”. Takto je mi sprostredkovaná energia, ktorú z pôdy dostávajú rastliny. zažívam to spolu s nimi.

Téma: bezorebné spôsoby pestovania na malých plochách

Comments

comments