Program festivalu Permakultúra v meste na tlač (čiernobielo)

Veľká sála
09:00

Úvod do témy OKRAJE / Hranice (20min)

MVDr. Alexander Kürthy
09:20

Nová synagóga (10min)

Marek Adamov, Robo Blaško
09:30

Opeľovače na hranici (20min)

Mgr. Marek Semelbauer, PhD.
09:50

Ako zvládajú okraje našich sídiel rôzne živočíchy? (20min)

Ing. Martin Ceľuch, PhD.
10:15

Pôda ako živý okraj Zeme (35min)

Ing. Jaroslav Záhora, CSc.
10:50

Prestávka (20min)

11:10

Druhová pestrosť a využitie podrastových trvaliek (50min)

Ing. Adam Baroš
12:00

Roh hojnosti a prezentácia oceneného (60min)

13:00

Obedná prestávka (90min)

14:30

Môj permakultúrny projekt – Ukážková prírodná záhrada „Záhrada so Srdcom“ v Novom Ruskove (30min)

Mgr. Lucia Capová Ločová
15:00

Terapeutická záhrada bez hraníc + Workshop: Slepý záhradníček (60min)

Ing. Dana Křivánková
16:00

Prestávka (10min)

16:10

Vidiecka architektúra a krajina (40min)

Ing. arch. M. Šuška, Ph.D.
16:50

Mulč ako okrajové spoločenstvo (30min)

Katka Horáčková
17:20

Prestávka (10min)

17:30

5×10 – blok krátkych prezentácií (50min)

18:20

Komfortná zóna a jej prekročenie (40min)

Zuzana Gajdošová
19:00

Prestávka (15min)

19:15

Biotop Lechnica, Zamagurie (15min)

Marek Styczyński
19:30

Koncert Karpaty Magiczne / Magic Carpathians: Permaculture Orchestra + symbolická spoločná večera (90min)

Pódium v kaviarni
11:30

Divadelné prestavenie “Záhrada svetla” (60min)

Ivan Petro, Joanna Gierdal
12:30

Dielničky pre deti (60min)

15:00

Hranica medzi mužom a ženou pre úspech permakultúrneho projektu (60min)

Igor Mihál a Martina Junga
16:00

Hranica medzi snom a realitou permakultúrneho projektu (60min)

Ing. Milada Antalová, Rodina Bystrianskych, Bc. Anna Banholzer