Festival Permakultúra v meste

Festival Permakultúra v meste je originálnym podujatím, ktoré ponúka bohatý program prednášok, diskusií, sprievodných podujatí a najmä príležitosť stretnúť sa s ľuďmi, ktorí sa zaujímajú o tému permakultúry, sebesta4nosti, života v súlade s prírodou. Festival permakultúry na Slovensku ponúka každoročne rôznorodé prednášky odborníkov od ovocinárov až po sociológov, ktoré sa dotýkajú nie len samotnej permakultúry, ale aj iných oblastí života. Je to podujatie, na ktorom majú návštevníci možnosť dozvedieť sa viac o permakultúre, o ľuďoch, ktorí ňou žijú a uplatňujú ju v praxi.

Počas festivalu každý rok organizácia Permakultúra SK udeľuje cenu Roh hojnosti za prínos a šírenie permakultúry človeku, ktorý svoj život zasvätil práci súvisiacej s trvalou udržateľnosťou. Je to tiež priestor pre stretnutie členov a podporovateľov organizácie Permakultúra SK a účasť na konvergencii. Konergencia je stretnutie za účelom stanovenia si nových cieľov pre ďalšie šírenie permakultúry v našich končinách. Toto stretnutie je prioritou festivalu a všetky prednášky sú vlastne sprievodný program.

Názov Permakultúra v meste dostal festival podľa miesta konania, nie podľa toho, že by sa na ňom hovorilo len o mestskej permakultúre. Spektrum preberaných tém je každoročne pestré a snaží sa pokryť čo najširší záber permakultúry a jej filozofie.

Pozrite si program, fotogalérie a prednášky z minulých ročníkov a vytvoríte si ucelený obraz aj o festivale Permakultúra v meste. Nezabudnite si nás pridať na facebooku a sledovať našu stránku.

História festivalu

2017

2017

Festival Permakultúra v meste sa 25.11.2017 konal po prvý krát vo Zvolene s témou Voda. Atmosféra bola živá ako po minulé roky, aj napriek stánkom rozdeleným do poschodí. Prednášky boli od motivačných cez odborné až po kontroverzné, ktoré nám nadšeným permakultúrnikom nastavili aj nepríjemné zrkadlo. Prvýkrát sme jednu miestnosť venovali workshopom, ktoré program oživili a do budúcna dúfame, že budú ešte interaktívnejšie. Rovnako prvýkrát bola jedna miestnosť prenechaná ľuďom z novovznikajúcej Školy permakultúry, ktorá sa venovala širokému spektru tém.
Čítajte viac o ročníku 2017 →

2016

V roku 2016 bol festival permakultúry v sobotu 12.11.2016 vo vodárenskom múzeu BVS v Bratislave. Téma festivalu bola Sebestačnosť. Na festivale sa predstavili odborníci na zahytávanie a využívanie energie, skúsení gazdovia a poľnohospodári, mladí farmári i odvážni stavebníci.
Čítajte viac o ročníku 2016 →

2015

2015

V roku 2015 bol festival permakultúry dva dni na dvoch pódiách. Téma festivalu bola Pôda. Na festivale sa predstavili pedológovia, pestovatelia húb, odborníci na rôzne druhy kompostovania, odborníci na bezorebné pestovanie a agrolesníctvo, ako aj na tvorbu biouhlia. Už tradične sa tento piaty ročník konal vo Vodárenskom múzeu v Bratislave za dobrovoľné vstupné.
Čítajte viac o ročníku 2015 →

2014

2014

Ročník 2014 sa konal vo Vodárenskom múzeu v Bratislave, opäť jeden deň na dvoch pódiách. Objavili sme vďaka nemu krásne priestory Vodárenského múzea, ktoré využijeme aj tento rok. Téma festivalu bola V kruhu rodiny, takže témy prednášok boli zamerané na psychohygienu, rodinné včelárenie, komunitné záhrady, ale našli sa aj zemitejšie témy ako práca s vodou. Prvý krát sme si odskúšali aj detský kútik, aby si rodičia mohli nerušene pozrieť prednášky, moderovanú diskusiu či stánky spriatelených O.Z. a zdravého jedla.
Čítajte viac o ročníku 2014 →

2013

2013

Ročník 2013 sa konal v klube Batelier, kde bol prvý krát odskúšaný koncept dvoch pódií, takže sa konal jeden deň s rovnakým počtom prednášajúcich. Tento ročník sa nám vryl do pamäte hlavne tým, že za celou organizáciou festivalu stál vďaka rodinným situáciám celého teamu takmer výlučne jeden človek – Adam Kováčik. Festival bol plný spokojných návštevníkov aj napriek tomu, že sme neustrážili čas a diskusia s hlavnými hosťami Jankom Šlinským, Paulínou Urdovou a Andrejom Danekom  sa pretiahla na niekoľko hodín. Alebo to bolo práve vďaka tomu?
Čítajte viac o ročníku 2013 →

2012

2012

Hneď nasledujúci rok 2012 sa festival Permakultúra v meste konal 15. a 16. decembra v novootvorenom konferenčnom priestore Connect v Cvernovke. Na festivale sa aj vďaka spolupráci s Urban Marketom zúčastnilo vyše 300 nadšených návštevníkov, desiatky prednášajúcich a celý organizačný team. Na festivale sa predstavilo prvý krát naozaj široké spektrum vystupujúcich – od rôznuch malých O.Z., cez bedničkárske projekty, alternatívne meny, komunitné navrhovanie až po filozofické náhľady na spoločnosť.
Čítajte viac o ročníku 2012 →

2011

2011

Festival Permakultúra v meste začal v roku 2011 pod názvom Mexexe ako priateľké stretnutie permakultúrnych nadšencov z rôznych kútov Slovenska v Bratislave. Toto posedenie sa konalo na popud našich členov a nosičov myšlienky festivalu – Patrice Černákovej a Martina Pavlovského. Pôvodný zámer bol podnietiť bývalých členov, účastníkov permakultúrnych kurzov a vtedajších nadšencov permakultúry k spoločnému zamysleniu sa nad tým, kam smeruje vtedy ešte Permakultura (CS) ako organizácia.
Čítajte viac o ročníku 2011 →