Ing. Michal Wiezik, PhD.

Pôsobí na katedre aplikovanej ekológie, Fakulty ekológie a environmentalistiky. Zameriava sa na ekologické hodnotenie vplyvu rôzneho využitia zeme na lesné a lúčne ekosystémy. Využíva pri tom hmyz ako modelové a indikačné organizmy. Pedagogicky pôsobí najmä v problematike manažmentu chránených území. Aktívne participuje v odborných komisiách pod gesciou Ministerstva životného prostredia. Comments comments


Pôsobí na katedre aplikovanej ekológie, Fakulty ekológie a environmentalistiky. Zameriava sa na ekologické hodnotenie vplyvu rôzneho využitia zeme na lesné a lúčne ekosystémy. Využíva pri tom hmyz ako modelové a indikačné organizmy. Pedagogicky pôsobí najmä v problematike manažmentu chránených území. Aktívne participuje v odborných komisiách pod gesciou Ministerstva životného prostredia.

Comments

comments

Vyučený v odbore “Operátor Ekotechnologických Zariadení” na chemickom učilišti. Nadšenec permakultúry, trvalo udržateľného hospodárstva a ekologického poľnohospodárstva. Zaoberám sa najmä Akvapóniou – technológiou, ktorá kombinuje chov rýb a pestovanie rastlín, ako aj možnosťou jej uplatnenia a prevádzkovania v našich klimatických podmienkach...

Publikované , aktualizované .
Prečítajte si ďalšie články z kategórie: