25.11.2017 17:30 – 18:15Workshopy

O prameňoch vo vrchoch a o duchovnom význame vody

O otváraní prameňov a studničiek a tvorbe prírodných nádržiek vo vrchoch a inom šikmom prostredí a o duchovnom význame vody v našej pôvodnej kultúre.

Účinkujúci

Žiarislav

Žiarislav, do roku 2000 známy pod menom Miroslav Švický, sa na prelome storočí presťahoval na opustenú horskú samotu nad Kokavou nad Rimavicou, vo Veporských vrchoch, kde obnovil spustnuté gazdovstvo v novodrevnej podobe. Tam začal chovať kozy na mlieko a výrobu syrov a v menšom množstve i ovce a kone, dnes i včely. Na vyklčovaných miestach založil – na strmých stráňach – záhrady a stupňovité políčka. Zakladá nové a nové hriady na pestovanie zeleniny, sadí hospodárske kríky a stromy. Pôdu zúrodňuje navážaním zeminy a rastlinného a živočíšneho hnoja, obrába ju zväčša prikrývaním lístím, starým senom, pilinami a kôrou.

Čítajte viac →

Comments

comments