25.11.2017 18:00 – 18:45Veľká sála

Les – voda a lesná permakultúra

“Les môže existovať len za predpokladu dostatočného množstva vody. Tam kde nie je voda, nie je ani les. Zároveň však platí, že les zabezpečuje zadržanie vody na miestach, z ktorých by voda normálne odtiekla. Platí teda, že tam kde nie je les, nie je ani voda. V našich podmienkach je teda les základným predpokladom udržateľnosti života. Permakultúra je zároveň jeden z mála postupov, ktorý umožňuje využívať lesné produkty, no neohrozuje funkčnosť a existenciu lesa”

Účinkujúci

Ing. Michal Wiezik, PhD.

Pôsobí na katedre aplikovanej ekológie, Fakulty ekológie a environmentalistiky. Zameriava sa na ekologické hodnotenie vplyvu rôzneho využitia zeme na lesné a lúčne ekosystémy. Využíva pri tom hmyz ako modelové a indikačné organizmy. Pedagogicky pôsobí najmä v problematike manažmentu chránených území. Aktívne participuje v odborných komisiách pod gesciou Ministerstva životného prostredia. Comments comments

Čítajte viac →

Comments

comments