25.11.2017 17:00 – 18:00Lokálne organizácie

Podpora prirodzenej biodiverzity v priemyselných areáloch (ČOV Rakytovce a Žiar nad Hronom)

V roku 2017 sme začali realizovať opatrenia na podporu prirodzenej biodiverzity v dvoch priemyselných areáloch: ČOV Rakytovce a Veolia Utilities Žiar nad Hronom. Vytvorili sme základy jedinečného lesného biotopu s druhmi s prirodzeným výskytom vo Zvolenskej kotline vysadením viac než 250 stromov a krov. Zlepšili sme podmienky pre život živočíchov osadením viac než 50 vtáčích a netopierích búdok, ale aj hmyzích hotelov a domčekov pre samotárske včely, plcha a ježa atď. Pilotný charakter má odstraňovanie porastov silne inváznej rastliny krídlatky (Fallopia sp.) výlučne bez použitia herbicídov. Projekt má zároveň presah do environmentálnej výchovy žiakov ZŠ, ktorí ČOV Rakytovce navštevujú v rámci vzdelávacích exkurzií.

Účinkujúci

Štefan Jančo (Nadácia Ekopolis)

Otázky súvisiace so životným prostredím sú pre mňa dlhodobou a každodennou témou. Už viac ako 10 rokov pracujem v Nadácii Ekopolis, ktorá podporuje projekty „pre ľudí a pre prírodu“.  Popri kancelárskej práci sa s nadšením venujem aktivitám pod modrým nebom –záhrade, sprevádzaniu ľudí po horách… Každá hladina čistého potoka, jazierka a rieky  je pre mňa […]

Čítajte viac →

Comments

comments