28.11.2015 16:30 – 17:30Veľká sála

Význam húb v prírode (a význam húb pre človeka)

Človek je spätý s hubami, s ich pozitívnymi aj negatívnymi účinkami, po celý čas svojej existencie a bude s nimi spojený priamo či nepriamo aj naďalej. Naše spolunažívanie na Zemi môže byť pre nás výhodné len vtedy, keď budeme o nich vedieť čo najviac.
Počas posledných pár tisíc rokov sa ľudia nesmelo zoznamujú s týmito väčšinou nenápadnými organizmami a naučili sa využívať len malú časť ich schopností a vlastností. Huby nás živia – potrebujeme ich na výrobu potravín, alebo ich priamo konzumujeme, dodávajú nám energiu a živiny, ich činnosťou vzniká pôda; Huby nás chránia – produkujú látky, ktoré možno veľmi účinne použiť na ochranu zdravia človeka, liečenie najrôznejších chorôb, ale tiež na boj proti organizmom, ktoré nám môžu škodiť; Huby nás aj ničia – sú priamo pôvodcami chorôb človeka, príčinou a pôvodcami chorôb rastlín a živočíchov, ktoré človek využíva, pôvodcom poškodení materiálov slúžiacich človeku; Huby môžu byť aj silným spojencom a pomocníkom človeka – keď sa ich schopnosti využijú pri likvidácii odpadu, revitalizácii poškodenej a zdevastovanej krajiny, dekompozícii toxických látok v prostredí.
Huby na Zemi existovali dávno pred človekom a budú tu aj naďalej. Ich čo najdôkladnejšie poznanie nám môže napomôcť k tomu, aby sme tu s nimi pobudli čo najdlhšie.

Ing. Martin Pavlík, PhD.

Pracujem na Katedre ochrany lesa a poľovníctva Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene, kde vyučujem predmety zamerané na lesnícku fytopatológiu, mykológiu a ochranu lesa. Najviac sa zaoberám tzv. praktickou mykológiou, kde sa snažím spájať vedecké a praktické poznatky z oblasti ekológie húb (najmä makromycétov) s praktickými potrebami najmä lesného hospodárstva. V rámci mojich prednášok pre študentov, prezentácií na vedeckých konferenciách u nás aj v zahraničí, či pre amatérskych záujemcov o huby v médiách a na rôznych popularizačných podujatiach prezentujem možnosti využívania húb v prospech človeka a v súlade s prírodou: – huby ako bioindikátor stavu lesa a prírody; využívanie schopností húb pre ochranu a obnovu prírody, spracovanie a dekompozíciu odpadových látok najmä rastlinného pôvodu; pestovanie rôznych druhov najmä drevokazných húb; využívanie vlastností húb vo výžive a posilňovaní vitality človeka.

Aký význam má pre mňa pôda? Žijem na dedine a pôda je predmetom môjho záujmu pri starostlivosti o záhradu počas celého roka.
Som lesník a vlastnosti pôdy sa premietajú do stavu, vitality a stability lesných porastov, ktorých zdravotný stav a budúcnosť nás trápi stále viac.
Zaoberám sa hubami, ktoré buď žijú v pôde (terestrické huby), alebo svojou činnosťou premieňajú organický materiál na pôdu (drevokazné huby).
Vlastnosti a kvalita pôdy sú teda mojím celoročným a asi aj celoživotným záujmom.

Comments

comments