29.11.2015 11:00 – 14:00Malá sála

Všetko o kompostovaní

Priatelia Zeme SPZ vám budú takmer celé dopoludnie rozprávať o kompostovaní a zodpovedia všetky vaše otázky.

Priatelia Zeme SPZ

Sme neziskové občianske združenie, chrániace životné prostredie, prírodu na Slovensku, aj v európskom kontexte s hlavným zameraním na minimalizáciu znečisťovania prostredia odpadmi a toxickými látkami. Pracujeme na zastavovaní činností škodlivých pre ľudí a prírodu, ale hlavne vytvárame a realizujeme pozitívne udržateľné riešenia v prospech budúcich generácií a ostatných foriem života. Organizácia vznikla v roku 1996 pod názvom Spoločnosť priateľov Zeme, ale od roku 2005 pôsobí pod názvom Priatelia Zeme – SPZ.

Počas svojho doterajšieho pôsobenia sme realizovali desiatky úspešných projektov zameraných predovšetkým na elimináciu znečistenia prostredia odpadmi a toxickými látkami ako aj na samotnú prevenciu vzniku odpadov. K významným úspechom patrí presadenie viacerých legislatívnych zmien zákonov o obaloch a odpadoch, pomoc so zlepšením odpadového hospodárstva v stovkách obcí, desiatky ton šatstva a ďalších vecí vyzbieraných a odovzdaných na ďalšie použitie na akciách „Recyklácia Priateľov Zeme“, niekoľko zastavených zámerov zle projektovaných skládok a spaľovní odpadov, stovky vzdelávacích akcií pre samosprávy, štátnu správu aj verejnosť s vysoko pozitívnou spätnou väzbou a desiatky vydaných vzdelávacích publikácií. Okrem realizácie konkrétnych projektov organizácia od začiatku svojho vzniku pôsobí ako poradenské a vzdelávacie centrum pre odbornú aj laickú verejnosť.

Sme držiteľmi viacerých ocenení: Čestné uznanie za mimoriadny prínos projektu “Odpady sa týkajú všetkých!” v súťaži Zlatý mravec 2011, Cena ministra ŽP SR za prínos v starostlivosti o ŽP v 2003, Ocenenie Sasakawa Central Europe Fund – 1. miesto za projekt Znižovanie odpadov a znečistenia v SR v 2001, Ocenenie Sasakawa Central Europe Fund – 2. miesto za projekt Pre zdravšie a krajšie mesto Košice v 1998.

www.priateliazeme.sk/spz
www.kompost.sk

SPZ-SU SPZ-EU

 

Comments

comments