29.11.2015 15:15 – 16:00Veľká sála

Spracovanie biologického odpadu

Prehľad metód, ktorými sa spracúva biologický odpad od malej mierky až po tie najväčšie.

Branislav Moňok

Je jedným zo zakladajúcich členov OZ Priateľov Zeme – SPZ a od roku 1998 v ňom pracuje. Zameriava sa na oblasť odpadov, konkrétne na predchádzanie vzniku odpadov, biologické odpady, kompostovanie, triedenie odpadov apod. Spolupracuje so samosprávami na zefektívňovaní systémov odpadového hospodárstva, zavádza do praxe nové účinné prvky v odpadovom hospodárstve, vedie informačné kampane pre verejnosť, pomáha pri navrhovaní a zriaďovaní kompostární, zberných dvorov, obecných kompostovísk v SR a ČR. Je lektorom a autorom mnohých odborných publikácií a štúdií o odpadoch pre samosprávy a verejnosť. Aktívne sa zapája do tvorby strategických a koncepčných dokumentov a legislatívy SR v oblasti odpadov.

Aký význam má pre mňa pôda? Pôda je pre mňa miesto, kde vzniká život. Všetko, čo z nej odoberieme pri pestovaní plodov, rastlín, stromov, jej treba i vrátiť. To sa dá kompostovaním. Kompost je pre ňu tým, čím je pre nás zdravé jedlo. Preto kompostujem.

www.priateliazeme.sk/spz
www.kompost.sk

SPZ-SU

SPZ-EU

Comments

comments