28.11.2015 15:30 – 16:00Veľká sála

Pôda a voda

Pôda a voda patria neodmysliteľne k sebe, vzájomne sa ovplyvňujú v pozitívnom aj negatívnom smere. Prednáška bude zameraná na prítomnosť vody v pôde a ich vzájomné ovplyvňovanie sa. Zameriame sa na rôzne druhy pôdy a ich rôzny vplyv na výskyt a pohyb vody v pôde. Predstavíme si základné opatrenia na zlepšenie vodného režimu pôd a takisto vývoj obsahu vody v pôde s ohľadom na klimatické zmeny.

Ing. Andrej Tárník Phd.

Ing. Andrej Tárník, PhD. – pôsobí na Katedre biometeorológie a hydrológie Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Základným okruhom jeho vedeckej práce je problematika zásob pôdnej vody, jej výskytu a pohybu aj s ohľadom na meniace sa podmienky klímy. Absolvoval viacero zahraničných pobytov (USA, Dánsko, Nemecko, Chorvátsko, Francúzsko, Rumunsko, Poľsko, ČR) venujúcich sa otázkam poľnohospodárstva, ochrany a tvorby krajiny.

Aký význam má pre mňa pôda? Ako absolvent strednej poľnohospodárskej školy a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity si uvedomujem význam pôdy z viacerých uhlov pohľadu. Ako priestorovú základňu pre život, ako základný výrobný prostriedok pre výživu obyvateľstva, ako živý organizmus a aj ako význam pri uchovávaní historického dedičstva.

Comments

comments