28.11.2015 16:00 – 16:15Veľká sála

Konopné stavby

Vypestuj si svoj domov. Vplyv na život jedinca a okolité prostredie. Technológia výstavby. Fyzikálne vlastnosti.

Bc. Michal Hlinka

Študoval konštrukčnú architektúru ekologických stavieb v Dánsku. Moje zameranie je na aplikácie tzv. konopného betónu ako prírodného stavebného materiálu s jedinečnými fyzikálnymi vlastnosťami. V spolupráci s Konopným dvorom sa venujeme osvete zameranej na návrat pestovania a spracovania Konopy siatej na Slovensku.

Aký význam má pre mňa pôda? Pôda ako súčasť prírodných elementov je neodlučiteľnou zložkou života na Zemi. Pôda život dáva a zároveň je životom samotným. Zasluhuje si vedomé zaobchádzanie a úctu.

 

Comments

comments