29.11.2015 10:30 – 11:00Veľká sála

Akvapónia v klimatických podmienkach strednej Európy

Prehľad akvaponických projektov v rámci strednej Európy. Skúseností s prevádzkovaním akvaponických projektov, pokusy a kalkulácia akvaponického systému.

Lukáš Steskál

Vyučený v odbore “Operátor Ekotechnologických Zariadení” na chemickom učilišti. Nadšenec permakultúry, trvalo udržateľného hospodárstva a ekologického poľnohospodárstva. Zaoberám sa najmä Akvapóniou – technológiou, ktorá kombinuje chov rýb a pestovanie rastlín, ako aj možnosťou jej uplatnenia a prevádzkovania v našich klimatických podmienkach.

Aký je môj vzťah k pôde? Pôda je základ života na zemi, kde tvorí ideálne s vodou jej povrch. Žijú v nej nespočetné množstvá živočíchov rastlín a prebiehajú procesy, ktoré napomáhajú celkovej regenerácii planéty. Na to aby si mohla plniť svoju funkciu, je potrebné aby ľudstvo malo čo najlepšie vedomie o tom čo jej pomáha a čo ju naopak ničí. Je potrebné čo najskôr si začať uvedomovať dôležitosť života v pôde, ktorý je podmienkou pre život na zemi a začať podnikať kroky, ktoré vedú k jej uzdravení a obnove namiesto jej devastácii a trvalému poškodeniu.

Comments

comments