Program 2017

Veľká sála
09:00

Otvorenie festivalu

09:15

Voda a tipy na jej domáce využitie v súlade so zachovaním prirodzeného kolobehu, akvapónia a chov rýb

Ján Kollár
10:15

Ako udržať vodu na gazdovstve – Žiť zo Zeme, žiť so Zemou….

Ivana Balážová a Ing. Gabriel Škabla
11:00

Prestávka

11:15

Ílové hydroizolácie vodných prvkov

Ing. Viliam Vnuk
11:45

Biotech Zvolen – zachytávanie dážďovej vody v meste

Ing. Miroslav Hrib, PhD. (Blue Alternative Nadácia)
12:30

Obedná prestávka, premietanie filmov z fariem zapojených do konferencie Permaculture for farms

14:00

Roh hojnosti

RNDr. Mojmír Vlašín (CZ), Světlana Jálová (CZ)
14:15

Voda, fauna, záhrada

RNDr. Mojmír Vlašín (CZ)
14:45

Managing water for grazing livestock /Management vody pre pasúce sa hospodárske zvieratá/

Zoltán Lengyel (HU)
15:30

Voda v krajine, vodné toky a voda v lese

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD., Martin Kolník
16:45

Prestávka

17:00

Čistenie odpadovej vody a domácnosť

Adam Krakovský , Filip Bado alebo Dominik Krakovský, Ľudmila Ohrivalová, Martin Hrehorčák
18:00

Les – voda a lesná permakultúra

Ing. Michal Wiezik, PhD.
18:45

Krátke praktizovanie všímavosti

Mgr. Pavol Remiaš
19:30

Ukončenie prednášok a príprava na večeru

20:00

Spoločná večera

20:30

Posluchový koncert

Kamila Veterná
Zrkadlová sála (Workshopy)
09:00

09:30

Voda v krajine – permakultúrne techniky

Ing. Patricia Černáková, DPD.
10:30

Pekné jedlé záhradky – terasy – balkóny

Ing. Katarína Špirková
11:15

Netradičné formy zavlažovania

Václav Petráš
12:30

Vaše prezentácie (open mic)

14:00

Prestávka

14:45

Výroba vermikompostéra

Michal Vavrík
16:30

Drogéria a nákupy v ekologickej domácnosti

Janka Konáriková
17:30

O prameňoch vo vrchoch a o duchovnom význame vody

Žiarislav
Škola permakultúry
09:00

09:45

Víno, pivo alebo borovička – vodná stopa života globalizovaných domov

Ing. Stanislav Števo, PhD.
10:30

Closing the water loop – Practical experience / Ako uzavrieť vodný cyklus – Praktické skúsenosti.

Bogdan Popov (UA)
11:15

Prestávka

11:30

EKO na včely? Včelárenie na (eko)logických princípoch

David Turčáni, PhD.
12:30

Obedná prestávka

14:15

Ovocné stromy v krajine a záujem o záchranu starých odrôd

Ing. Bruno Jakubec PhD.
15:15

Zhodnotenie činnosti organizácie Permakultúra SK

Jozef Fekiač
15:30

Permatak

Jozef Fekiač
15:45

Prestávka

16:00

Hmyz – nová slovenská delikatesa?

Mgr. Barnabáš Kováč
17:00

Staňte sa súčasťou novej Školy permakultúry

Martin Pavlovský, Jozef Garaj, Lektori Školy permakultúry
17:45

Prestávka

18:00

Kľukatá cesta jedla k vám

Ing. Hedviga Gulová, Mgr. Janka Leitnerová
Lokálne organizácie
09:00

09:15

Po smrti budem stromom

Andrea Uherková (CEEV Živica)
10:15

Aktivity a hry pre deti

11:15

Voda naša jediná

Martin Tóčik (Združenie Slatinka) a deti z III. ZŠ vo Zvolene
12:30

Obedná prestávka

14:15

Domácnosť bez odpadov

Miloš Veverka (CEPTA)
15:15

Aktivity a hry pre deti

15:45

Prečo je aktuálna výzva “Za živé rieky a čistú vodu” aj po dvoch rokoch?

Martina Paulíková (Združenie Slatinka)
16:45

Prestávka

17:00

Podpora prirodzenej biodiverzity v priemyselných areáloch (ČOV Rakytovce a Žiar nad Hronom)

Štefan Jančo (Nadácia Ekopolis)
Detský kútik
09:30

Modelovanie zo samotvrdnúcej hmoty – časť 1

Peter Mošať
10:30

Voľný program

11:30

Pečiatkovanie – vytvorte si svoj obrázok

Peter Mošať
12:30

Pohybové hry Dúhovej školy

Alexandra Šimegová, Vladimíra Jurgová
13:30

Voľný program

14:15

Ručný spinner

Peter Mošať
15:15

Voľný program

16:00

Modelovanie zo samotvrdnúcej hmoty – časť 2

Peter Mošať