Permakultúra v meste 2017

Festival Permakultúra v meste sa 25.11.2017 konal po prvý krát vo Zvolene s témou Voda. Atmosféra bola živá ako po minulé roky, aj napriek stánkom rozdeleným do poschodí. Prednášky boli od motivačných cez odborné až po kontroverzné, ktoré nám nadšeným permakultúrnikom nastavili aj nepríjemné zrkadlo. Prvýkrát sme jednu miestnosť venovali workshopom, ktoré program oživili a do budúcna dúfame, že budú ešte interaktívnejšie.  Rovnako prvýkrát bola jedna miestnosť prenechaná ľuďom z novovznikajúcej Školy permakultúry, ktorá sa venovala širokému spektru tém. Do tretice prvýkrát sme prenechali jednu prednáškovú miestnosť organizáciám pôsobiacim v okolí, v ktorej program zabezpečila Martina Paulíková z OZ Slatinka, za čo jej patrí veľká vďaka.

 

Roh hojnosti sme udelili in memoriam Hele Vlašínovej, ktorá sa s nami tento rok, žiaľ, rozlúčila. Cenu prevzal jej manžel Mojmír Vlašín a dcéra Světlana Jálová.

Festival v číslach

 • Viac ako 350 zúčastnených
  • 230 platiacich návštevníkov
  • 35 účinkujúcich
  • 22 dobrovoľníkov a technickej pomoci
  • 10 organizátorov
  • 18 vystavovateľov
  • 3 kuchári
  • nespočetne veľa detí!
 • 4 poschodia, 4 miestnosti s programom, všetky s profesionálnym videozáznamom
 • Viac ako 20 profesionálne nahraných prednášok
 • Odvysielaných 5 filmov z fariem z konferencie Permaculture for farms, ktorých sme spoluautormi
 • Prednášajúci z Ukrajiny a z Maďarska

O vodné experimenty s najmenšími sa postaralo Združenie Slatinka.

Fotogaléria

Program 2017 na stiahnutie

Sobota 25.11.2017

+ Prepnúť kompaktné zobrazenie vs. reálne časy

+ Prepnúť kompaktné zobrazenie vs. reálne časy